Задати питання
flag Судова влада України

АНАЛІЗ роботи Печенізького районного суду Харківської області за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком

АНАЛІЗ  РОБОТИ
ПЕЧЕНІЗЬКОГО  РАЙОННОГО  СУДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за 2017 рік  в порівнянні з 2016 роком

      Згідно штатного розпису в Печенізькому районному суді Харківської області введено 3 посади судді. Фактично 3 судді –  Смирнов В.А., Танасевич О.В., Тимченко А.М.

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком навантаження на суддів Печенізького районного суду Харківської області  збільшилося.

Загальна кількість усіх справ і матеріалів, в яких протягом  2017 року провадження закінчено, збільшилося порівняно з 2016 роком на 81 справу і становить 438 справи,  а в 2016 році становила 357 справ.

Обсяг роботи суду в  2017 році збільшився  у зв'язку із збільшенням надходжень на розгляд справ і матеріалів. У 2017 році до Печенізького районного суду надійшло  на розгляд 464 справи і матеріалів, а у 2016 році до Печенізького районного суду надійшло на розгляд  364 справ і матеріалів, що на 100  більше, ніж у  2016 році.

Показники надходжень справ і матеріалів, які наведені в таблицях, показують, на скільки збільшився обсяг надходження цивільних справ в 2017 році в порівнянні з 2016 роком (на 12,8%), кримінальних справ – збільшився майже в 2 рази, справ про адміністративне правопорушення – збільшився на 85,6 %, а обсяг надходження адміністративних справ зменшився в 2017 року в порівнянні з 2016 роком на 93,8%.

 

Рік

Надходження

Всього закінчено

Розглянуто понад строки

Залишок

2016

16

16

0

1

2017

1

4

0

0

Рік

Надходження

Всього закінчено

Розглянуто понад строки

Залишок

2016

180

165

1

38

2017

203

193

0

52

  Адміністративні справи                            

Цивільні справи

Кримінальні справи.

Рік

Надходження

Всього закінчено

Розглянуто понад строки

Залишок

2016

41

34

0

16

2017

80

62

0

38

  

Справи про адміністративні правопорушення.

Рік

Надходження

Всього закінчено

Розглянуто понад строки

Залишок

2016

97

96

0

1

2017

180

179

0

2

 

У  2017 році до Печенізького районного суду Харківської області надійшла 1 справа  адміністративного судочинства, а в 2016 році  надійшло 16 справ  адміністративного судочинства . В процентному співвідношенні на 93,8% менше ніж у  2016 році.

По адміністративних справах в  2017 році судом закінчено провадження у 4 справах, в процентному співвідношенні менше на  75,0 %,  ніж у  2016 році      ( 16 справ).  Залишок по справам адміністративного судочинства в 2017 році становить 2 справи, а в 2016 році  залишок складав - 1 справа.

Цивільних справ  в 2017 році надійшло 203 справи, що на 12,8 % більше ніж в 2016 році ( 180 справ).

Загальна кількість цивільних справ з закінченим провадженням в 2017 році становить 193 справ , що на 28 справ  більше, ніж у  2016 році (165); в процентному співвідношенні на 17  % більше.

Найбільшу кількість розглянутих справ в 2017 році становлять такі категорії:

- справи про спори, які виникають із сімейних правовідносин - 57 справ,

- спори про право власності та інші речові права – 27 справ,

- спори, що виникають із договорів – 23 справи.

Найменшу кількість розглянутих справ в 2017 році  становлять:

- спори, що виникають  із трудових правовідносин  – 4 справи,

          - спори про спадкове право  – 8 справ.

          Залишки на кінець звітного періоду по цивільних справах   за 2017 рік - 52 справи,  що на 14 справ більше , ніж в 2016 році ( 38 справи), в процентному співвідношенні на 36,8 % більше.

В 2017 році випадків розгляду справ з порушенням строків, встановлених ЦПК України, не було. В 2016 році 1 справа розглянута з порушенням строків.

         Фактично сплачено судового збору   в  2017 році  на суму 214257 грн., що на  12956  гривні більше, ніж у 2016 році (201301 грн.)  на   6,4 % більше.

За  2017 рік до суду надійшло 171 справа  про адміністративні правопорушення, що на  74  справи  більше або  на 76,3  %  більше, порівняно з  2016 роком (97 справа); 169 справ було розглянуто протягом 2017 року без порушення строків, з них:                 

- по 162справам – винесено постанови:

а) про закриття провадження - 23  ( 3 – звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, 1 - за відсутністю події і складу адмінправопорушення, 4 - у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення);

б) про накладення адміністративного стягнення – 136 (  про накладення штрафу - 111,  громадські роботи –25).

 Конфісковано (як додаткове стягнення) предмети, що були знаряддями вчинення, або безпосередніми об’єктами адміністративного правопорушення, у 2017 році у 22 осіб,  в  2016  році у- 1 особи;

 в) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП  - 3;

 г) 7 матеріалів – повернуто для належного оформлення.

Залишок справ на кінець  2017 року складав 2 справи.  

Переважною кількістю справ про адміністративні правопорушення були справи про порушення правил використання об’єктів тваринного світу , справи про порушення правил дорожнього руху,  справи про керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, справи про вчинення насильства в сім’ї,  справи  щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, справи про порушення правил адміністративного надзору,  а також  справи  про порушення  у сфері податкового законодавства.

Кількість кримінальних справ, що надійшли протягом  2017 року до суду становить 51 справа, що  на   24,4 % більше або на 10 справ , порівняно з 2016 роком ( у 2016 році – 41 справа).

Протягом  2017 року закінчено провадженням  32 кримінальні справи, з них:

- з винесенням вироку – 16 справи (  50,0 %),

- 2 справи направлено за підсудністю – (  6,25 %).

Протягом  2016 року закінчено провадженням  34 кримінальні справи, з них:

- з винесенням вироку – 27 справ (  79,4 %),

- із закриттям провадження у справі ( в зв’язку із примиренням з потерпілим) – 5 справ (  14,7 %)

- 2 справи направлено за підсудністю – (  5,9  %).

 

За вироками, що набрали законної сили протягом 2017 року, засуджено до різних видів покарання 22 особи.

За вироками, що набрали законної сили протягом 2016 року, засуджено до різних видів покарання 28 осіб.

Строки призначення та розгляду кримінальних справ протягом  2017 року, як і протягом 2016 року – не порушувались.

               

Результати цього аналізу роботи суду за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком підтвердили, що якість і належну оперативність правосуддя можна досягти, забезпечивши оптимальне навантаження на кожного суддю, створивши належні умови для автономної його діяльності, а саме: створення матеріально-технічної бази, забезпечення засобами оргтехніки, відповідним штатом працівників, які забезпечуватимуть судовий процес, створення ефективної мережі підвищення їхньої професійної кваліфікації.

Аналізуючи загальні показники діяльності суду за  2017 рік в порівнянні з 2016 роком  можна стверджувати про  динаміку збільшення обсягу роботи на 22,7%, оскільки загальний обсяг судових справ за 2016 рік складав –357 справ, а за 2017 рік – 438 справ.

Дотримання строків  розгляду справ у суді знаходиться на постійному контролі голови суду, особливо кримінальні справи, по яким підсудні утримуються під вартою, та інші справи, нерозглянуті судом понад 3 місяці.

На оперативних нарадах суду з’ясовуються причини відкладення справ, а  також які заходи приймаються та плануються суддями щодо оперативного розгляду справ і не допущення необґрунтованої тяганини при розгляді справ.

Даний аналіз обговорено на оперативній нараді суддів. Голова суду звернув увагу на зазначені показники та наголосив на необхідності покращення показників роботи суду, недопущенні помилок в застосуванні чинного законодавства та підвищення професіонального рівня суддів.

 

 

 

 Голова Печенізького районного суду  Харківської області                                                                                                 А.М. Тимченко